Aanbieding!

Bemaling | Bemalingsadvies

Oorspronkelijke prijs was: €950,00.Huidige prijs is: €890,00. excl. BTW

 

Beschrijving

Onderzoek
 • Archief-/dossieronderzoek teneinde inzicht te krijgen in de bodemopbouw en grond- en oppervlaktewaterhuishouding (incl. bepaling grondwaterregime GHG-GLG)
 • Archief-/dossieronderzoek teneinde inzicht te krijgen in omgevings- en beleidsaspecten, die randvoorwaarden kunnen stellen aan de uitvoering (bomen, verontreinigingen, monumenten).
 • Bepaling/berekening/vastlegging verticaal evenwicht bouwput-/sleufbodem en noodzaak (spannings)bemaling
 • Opstellen van een 3D tijdsafhankelijk grondwatermodel (Modflow 6) en modelleren van de bemaling, inclusief presentatie verlagingscontouren, incl. 5 cm verlagingscontour en GLG-contour.
 • Bepaling retourplicht en modelleren retourbemaling

N.B. bij een geotechnisch bemalingsadvies worden debieten berekend bij de hoogste en laagste grondwaterstanden en worden de verlagingscontouren weergegeven bij een maatgevende grondwaterstand, bij een vergunningsonderbouwend advies wordt 1 maatgevende grondwaterstand uitgewerkt. 

Rapportage
 • Beschrijving bouwplan
 • Beschrijving uitgevoerd onderzoek
 • Beschrijving bodem- water en omgeving
 • Bemalingsadvies, inclusief conceptueel bemalingsplan, uitgangspunten en resultaten modelberekening, toetsing vergunnings- en meldplicht voor onttrekking en lozing
 • Risicobeoordeling BRL 12010
 • Kwalitatieve effectenbeoordeling (worden er risico’s verwacht door zetting, droogte, verplaatsing verontreinigingen, etc.)
Optioneel/ niet inbegrepen
 • zettingsberekening bemaling (noodzaak blijkt meestal pas uit onderzoeksresultaten)
 • modelmatige berekening verplaatsingsberekening grondwaterverontreinigingen
 • variantenstudie
 • m.e.r. beoordeling
 • vergunningsaanvraag
 • overleg op locatie
Benodigdheden/ aan te leveren
 • Plantekeningen, met situering kelder/put/ontgraving
 • Bouwpeil t.o.v. NAP/ TAW
 • Alle beschikbare grondonderzoeken (sonderingen, geotechnische/ milieukundige boringen, boomeffectenstudies, milieukundig onderzoek)
 • Indicatie startdatum en duur bemaling
 • Indicatie actuele grondwaterstand.
 • Retourlocatie (indien van toepassing)

Let op! De vermelde actieprijs geldt wanneer u direct opdracht verleent via de webshop.  Wanneer u een offerte aanvraagt geldt de  normale prijs

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.